Tu là để cứu mình

-

Thời gian rất quý báu. “Một chút thời gian là một chút mạng sống.” Cho nên ta chớ tùy tiện để thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tam tai… (nạn lửa, nạn nước, nạn gió…) đến, ta có tránh được chăng?

Vì vậy lúc còn trẻ, ta cần phải tinh tấn tu hành, chớ đợi tới ngày mai mới tu. Đó chính là thượng sách.

Có người nghĩ rằng: “Ngày hôm nay mình khoan tu đã, đợi đến ngày mai rồi hãy tu”. Nhưng đến ngày mai, lại hẹn đến ngày mai nữa, hẹn hoài hẹn mãi, hẹn đến lúc đầu bạc, mắt mờ, răng long…v.v… Khi ấy có muốn tu đi nữa, tứ chi ta chẳng còn linh hoạt, thân lại chẳng nghe lời mình. Lúc này thực sự thống khổ khôn cùng.

Vậy các vị nên nhớ, chúng ta sống trên đời này giống như con cá nằm trên vũng nước nhỏ, bởi không lâu sau nước ắt sẽ cạn.

*Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần. Như cá cạn nước, có gì vui đâu?Bởi vậy đại chúng!Hãy một lòng tinh tấn! Chỉ nhớ vô thường chớ mặc buông lung.

*Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, đó là điều mà tôi thấy hết sức đau lòng.

*Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chần chờ chẳng chịu tu !!?? Quý-vị nghĩ xem, thời gian không chờ đợi ai, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Trích từ : lời dạy của “Hòa Thượng Tuyên Hóa”

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments