Bốn loại ân oán phải trả

-

Có bốn loại con sinh ra “Do Luật Nhân Quả” để báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ:

1 – Báo ân: Đời trước nhận được ơn, đời nay sinh vào gia đình để trả ơn. Họ sẽ trở thành con hiếu, cháu hiền, đến để báo ân tình xưa.

2 – Báo oán: Đời trước con bị gây oán, đời nay sinh vào gia đình để báo oán. Thế mới có trường hợp, con cái ngỗ ngược, phá gia chi tử. Đừng vội trách con, hãy trách kiếp trước cha mẹ từng nợ chúng.

3 – Trả nợ: Đời trước con mắc nợ, đời nay sinh vào gia đình để trả nợ. Con sẽ nỗ lực làm ăn để nuôi nấng cha mẹ, bao giờ hết nợ, con mới dứt áo ra đi. Đừng vội trách con đối đãi nhiều hay ít, bởi lẽ còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ mức nào.

4 – Đòi nợ: Đời trước con cho vay nợ, đời nay sinh vào gia đình để đòi nợ. Nợ đã đòi xong, con có thể ra đi.

– Đối với bậc làm cha làm mẹ, sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm gì cũng nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con, cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận, chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi!

Hoà Thượng Tuyên Hoá

Nam Mô A Di Đà Phật

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments